Klik voor menu

Openen & Sluiten

De Horderoep

In het rimboeverhaal wordt verteld, dat Akela, de oude wolf, op een grote rots lag en dat de horde voor de raadsrots was verzameld in een kring. Bij het openen gebeurd dit net zo. Alle Welpen staan opgesteld in een kring rondom de vlaggenmast. Een van de leiding gaat in het midden staan en vraagt of de horde klaar is om te openen. De horde gaat staan, met de voeten tegen elkaar aan. Akela vraagt vervolgens het nesthoofd om de vlag te hijsen. Zodra de vlag omhoog gaat, zegt Akela: "horde saluut" en wordt de Welpengroet gebracht. Als de vlag in top is zegt Akela: "horde saluut af", alle Welpen doen vervolgens weer de handen langs het lichaam. Het nesthoofd doet vervolgens drie stappen naar achteren en brengt de saluut naar de vlag en gaat vervolgens voor Akela staan en brengt weer de groet. Hierna neemt het nesthoofd weer plaats in de kring links van zijn nest. Hierna zegt Akela "horde rust", de horde gaat in rust staan met zijn handen op de rug en de voeten een eindje uit elkaar. Akela zal het een en ander vertellen en zal hierna de horde vragen om weer te gaan staan. Hierna roept Akela "horde" . De gehele horde hurkt neer met van elke hand de wijs- en middelvinger op de grond tussen de voeten, de knieën naar buiten gericht. Alle Welpen roepen dan "Akela!, Wij doen ons best!"

Het nesthoofd die zojuist geopend heeft roept tot de horde "djb, djb, djb, djb, djb" (Doe je best, 1 keer voor ieder nest.) Na het vijfde djb brengt elke Welp zijn linkerhand laag en brengt met zijn rechterhand de groet en roept luid: "Wij, dob, dob, dob, dob, dob" (Wij doen ons best), woef! Bij woef brengt elke Welp zijn rechterhand en rechtervoet vooruit. Daarna gaat hij in de houding staan. Akela zegt daarna: "horde ingerukt". De opening is hierna afgesloten. De sluiting verloopt op dezelfde manier, alleen worden de wet en de horderoep niet ten gehore gebracht.

De groet

Je groet(salueert) met de rechterhand, terwijl je met de wijsvinger de pet aanraakt. Waarom met twee vingers omhoog? Wel, je weet hoe een wolvenkop eruit ziet met zijn oren gespitst. Bij de groet stellen je twee vingers de beide oren van de wolf voor, die gespitst zijn om te luisteren.

De vlag

Wanneer je de vlag klaar moet maken voor het hijsen bevestig je de vlag aan de lijn van de vlaggenmast. Boven aan de vlag zit een lusje, hier maak je de schootsteek. Onderaan het touwtje van de vlag, als het touwtje even dik is als de vlaggenlijn maak je de platte knoop, anders de schootsteek. Daarna sla je de vlag losjes om de mast.

Wanneer Akela vraagt om de vlag te hijsen, gaat het nesthoofd naar de vlag toe, die al klaar is om gehesen te worden. Je gaat zo staan dat het touw gespannen is, dan pas omhoog hijsen. Wanneer de vlag in top is maakt het nesthoofd het touw vast aan de kikker.

Wet & Belofte

Wet: De Welp volgt de oude wolf, de Welp is moedig en houdt vol.

Belofte: Ik beloof mijn best te doen een goede Welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de Welpenwet. Jullie kunnen op mij rekenen.

Het is de bedoeling dat je voor je installatie weet wat er met de Welpenbelofte en -wet bedoeld wordt. Je Akela zal dit natuurlijk zo goed mogelijk vertellen.