Klik voor menu

Geschiedenis

Wat is een stam?

Een stam is een speltak voor Roverscouts (jongens en meisjes in de leeftijd van 18-21 jaar). Zij hebben geen leiding of begeleiding. Zij kunnen hun eigen programma's en kampen zelf organiseren, wat vaak tot de meest geweldige avonturen leidt.

1945: Sakawa Stam

In 1945 startte er bij de Subanhara groep een stam voor jongens van 17-23 jaar oud. Zij kozen voor de naam Sakawa Stam, naar een van de oprichters van de groep. Deze Sakawa Stam hield op een gegeven moment op met bestaan.

jaren '60 en '70: Sint Jorisstam

In de jaren '60 en '70 had een groep jongeren de Sint Jorisstam gestart. Sint Joris is de ridder die de draak versloeg en geen hulde wilde maar de wereld wilde verbeteren door goed te doen. Zo werd hij de beschermheilige van de Scouts.

1982: Sint Jorisstam

Aan het einde van het seizoen 1981/1982 waren er 6 verkenners (pl/apl's) die gezien hun leeftijd zouden moeten doorstromen naar de voortrekkers. Op verzoek van het toenmalige bestuur en de hopman van de troep (Eelco Arends) heeft oubaas Henk Meerdink samen met jongbaas Alex Moritz in de leemte voorzien en een stam opgericht. Omdat beide heren toen nog niet op de hoogte waren van de geschiedenis van de troep kreeg de stam de naam naar de voorgaande: St Jorisstam. De logboeken uit die beginperiode zijn verdwenen, zodat een en ander uit herinneringen zijn naverteld.

Leden:

Henk Meerdink Oubaas
Alex Moritz Jongbaas
Wijnand Neijenhuis VTG, later geïnstalleerd VT
Jeroen de Groot VTG
Marcel brouwer VTG, later geïnstalleerd VT
Wim Sleurink VTG
Chris Tak VTG
Stefan Rikken VTG

Het eerste jaar was voornamelijk besteed aan de vormgeving van de stam, materialen en de inrichting van de stamhut. Ook weekendkampjes (Stokkum, Weilburg, Vale Ouwekamp, enzovoorts). De stam bloeide en groeide op een gegeven moment met leden uit Deventer, Doetinchem en Duiven.

1989: Sakawa Stam

Het was rond 1989 dat een groep enthousiaste Verkenners en Padvindsters onder leiding van Jurjen Fransen bij de Sint Jorisstam instroomden en het omdoopten tot Sakawa Stam. Ze waren allen rond de 17 jaar oud en nog lang niet klaar met hun Scouting avontuur. Er bestond al een Sakawa Stam rond 1948. Baas Jurjen Fransen en oubaas Henk Meerdink vonden het passend een traditie te herstarten.

1997: Tender Stam

De Sakawa Stam van 1989 had weinig leden over. Veel leden waren namelijk ouder dan 23 jaar geworden. Met de komst van de eerste lichting Explorers naar de stam blies er een frisse wind door de Sakawa Stam. Een nieuwe naam en een nieuw logo? Uiteindelijk bleef de naam hetzelfde. Gekozen werd dat de Sakawa Stam een nieuw logo kreeg: het vuurtje in de vorm van een Franse lelie, ontworpen door Joram van Kempen. Het eigenlijke indianen logo ging mee naar de nieuw opgerichte Tenderstam. Dit is de tak van de Sakawa Stam voor leden ouder dan 23 jaar.

Wie was Sakawa?

In 1945 vond de eerste opkomst plaats van de Voortrekkersstam voor 17 tot 23 jarigen. Dit moet worden gezien als de oprichtingsvergadering. De stam koos als naam: Sakawastam. Sakawa betekent: "Hij die vuur maakt". Sakawa was de padvindersnaam van Jan van Ingen. De stam koos zijn naam als waardering voor de grote verdiensten die Jan van Ingen heeft gehad bij de oprichting en vormgeving van de Subanharatroep. Hij kwam regelmatig vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar Zevenaar. De contacten van Jan van Ingen met de toenmalige leiding en bestuur van de Scoutinggroep waren ontstaan gedurende de tweede wereldoorlog toen de student en padvinder Jan van Ingen in Pannerden ondergedoken had gezeten.

2008: Reünie

In seizoen 2007-2008 bestond de Sakawa Stam 25 jaar en dat is met een heel gezellige weekend - reünie in Rhenen gevierd. Naast de indertijd huidige leden van de Sakawa kwamen er ook veel oud-leden op het weekend van 3-4 mei 2008 af. Veel oude herinneringen en telefoonnummers werden uitgewisseld. Er was uiteraard een gezellig kampvuur dat tot diep in de nacht voortduurde.

2010: Nieuwe spelvisie

In 2010 is in het kader van 100 jaar scouting in Nederland een grote vernieuwingsslag gemaakt door Scouting Nederland. Onderdeel daarvan is dat er nieuwe spelvisies zijn gekomen voor Roverscouts en Plusscouts. Ook de leeftijdsgrenzen van de verschillende groepen zijn aangepast. Als gevolg daarvan heeft de Sakawa Stam tegenwoordig leden van 18-21 jaar (Roverscouts) en de Tenderstam leden van 21+ (Plusscouts). De Tenderstam waaromtrent het voorliggende jaren betrekkelijk stil was is sinds 2010 voornemens meer activiteiten te ondernemen.