Klik voor menu

Geschiedenis

troephuis

De gemeente Zevenaar nam op 19 maart 1887 het besluit tot het stichten van een school met onderwijzerswoning in de buurtschap Ooy afhankelijk van het al dan niet heropenen van de bijzondere school in het dorp Oud Zevenaar. De school in Oud Zevenaar werd op 1 augustus 1897 opgeheven.

Op 18 juni 1897 besloot de gemeenteraad van Zevenaar dat er in de Ooy zo dicht mogelijk bij Oud Zevenaar een school moest worden opgericht.

Op 31 januari 1898 vond de aanbesteding van het schoolgebouw plaats. Het schoolgebouw werd aanbesteed ten bedrage van f 8580; de aangrenzende onderwijzerswoning voor f 5720 en het meubilair voor f 1220.

In 1911 werd besloten om aan het schoolgebouw een derde lokaal toe te voegen. Op 14 augustus 1935 werd een bouwvergunning afgegeven voor het aanbouwen van een bergplaats voor leermiddelen en een wc voor het onderwijzend personeel aan de achterzijde van het gebouw.

De nieuwe school aan de Slenterweg te Ooij droeg aan het begin van de vorige eeuw de aanduiding "OS III" omdat het de derde openbare school in Zevenaar was en de naam Wilhelminaschool. Het eerste hoofd van de school was de heer A.A. Verheijen.

Op 1 september 1923 enkele weken voor het 25 jarig jubileum werd de openbare school overgedragen aan het RK kerkbestuur waardoor het een katholieke school werd met overigens nagenoeg hetzelfde personeel.

In 1957 veranderde de school in de lagere land- en tuinbouwschool. Het lagere onderwijs werd vanaf toen gegeven in de nieuwe school te Oud Zevenaar. In 1958 leverde de school de eerste gediplomeerde leerlingen af.

In 1972 werd in verband met de teruggang van het aantal leerlingen de school opgeheven.

Hierna werd de school door de gemeente Zevenaar verhuurd aan de Subanharagroep.

In 1994 heeft de Scouting Subanhara Liemersgroep het gebouw zonder de voorwoning gekocht van de gemeente voor f 36.200,-. Sindsdien is er heel veel onderhoud aan het gebouw gepleegd en zijn de voorzieningen gemoderniseerd. In 2003 heeft het gebouw de status van gemeentelijk monument verkregen.

Bovenstaande gegevens van de school staan uitgebreid in het boekje De Ooijse school 1898-1998 geschreven door de heer Gerrie A.J.Willemsen. Het boekje is uitgegeven door de Cultuur Historische vereniging Zevenaar.

Sponsoren
Leden agenda
Social