Klik voor menu

Geschiedenis

Oprichting

Het door Lord Robert Baden Powell of Gilwell jaren geleden bedachte spel van Scouting wordt al sinds jaar en dag door Scouts in Zevenaar beoefend. De eerste opkomst van de Subanharagroep werd op 25 mei 1945 gehouden.

Fusie

De Subanharagroep was van origine een jongensgroep, maar bij de fusie van de Subanharagroep en de Liemersgroep, een groep voor meisjes, ontstond een gemengde groep: De Subanhara-Liemersgroep.

Nu

De Subanhara Liemersgroep is tegenwoordig een bloeiende moderne scoutinggroep met een riant onderkomen en met een enthousiast bestuur en leiding. We hopen dat de Zevenaarse Scouting Subanhara Liemersgroep tot in lengte van jaren mag blijven voortbestaan om de jeugd een plezierige en nuttige vrijetijdsbesteding te bieden.

Verder met de geschiedenis

Verkenners

Op 25 mei 1945 vond de eerste opkomst plaats van de Subanharagroep, troep 1, Zevenaar plaats. Deze opkomst werd gehouden in de boomgaard van de familie Gerritsen. (de groenten- en fruitveiling Zevenaar). De oprichting zal dus kort daarvoor hebben plaatsgevonden.

De troep bestond uit 2 patrouilles, de Sprinkhanen en de Valken. De leiding bestond uit Hopman van Petegem en de vaandrigs Joop Stender en Arendzen(instructeur). In augustus 1945 waren er al drie patrouilles en d.d. 14 september 1945 worden er al vier patrouilles vermeld, namelijk de Koekoeken, Kieviten, Ooievaars en Sperwers.

De opkomsten werden later gehouden op het erf van de familie Stender aan de Zuiderlaan C 196 te Zevenaar.

Op zaterdag 25 januari 1947 om 15.30 uur werd een verbouwd kippenhok officieel geopend en in gebruik genomen als het eerste troephuis van de groep.

Welpen

Op 14 september 1945 is er sprake van een welpenhorde. De leiding bestond uit Akela J.Bleumers, Bagheera D.Koch en Baloe A Brus.

Voortrekkers

Op 8 november 1945 vond de eerste opkomst plaats van de Voortrekkersstam. Dit moet worden gezien als de oprichtingsvergadering. De stam koos als naam: Sakawastam. Sakawa betekend: Hij die vuur maakt. Sakawa was de padvindersnaam van Jan van Ingen. De stam koos de naam als waardering voor de grote verdiensten die van Ingen heeft gehad bij de oprichting en vormgeving van de Subanharatroep. Hij kwam regelmatig vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar Zevenaar. De contacten van van Ingen met de toenmalige leiding en bestuur van de groep waren ontstaan gedurende de laatste wereldoorlog toen de student en padvinder van Ingen in Pannerden ondergedoken had gezeten.

Dus vanaf 1946 was de Subanhara troep een volledige padvindersgroep bestaande uit een welpenhorde, een verkennerstroep en een voortrekkersstam.

Piopakagroep

In 1945 is ook een meisjesgroep opgericht. De Piopakagroep. (Pioniersters, padvindsters en kabouters). De eerste leidster van het padvindstersvendel was een onderwijzeres mej Wesseling.

De groep was een zogenaamde X-groep. Dwz een groep op protestants-christelijke uitgangspunten onder de vlag van de Nederlandse Padvinders. De meisjes vielen onder het Nederlands Padvindsters Gilde.

De toenmalige jeugdleden waren voor het grootste gedeelte leerlingen van de toenmalige Ds Wartenaschool , een School van protestants-christelijke huize.

Subanharagroep

Van 1945 tot 1948 is er uit oude logboeken redelijk veel informatie. Over de periode 1950 tot 1964 is er vrijwel niets bekend.

Vermoedelijk heeft de groep in de jaren 50 een kwakkelend bestaan geleid.

In 1963 of 64 is de Subanhara groep nieuw leven ingeblazen door o.a. Hopman Meutstege en Akela Damhaar.

Landelijke fusie

In 1973 zijn de landelijke padvindersorganisaties gefuseerd in Scouting Nederland.

In Zevenaar zijn de Subanharagroep en de Liemersgroep (meisjes) gefuseerd tot Subanhara-Liemersgroep.

De katholieke Sint Andreasgroep (jongens) en de Sint Cuneragroep (meisjes) zijn in die tijd overigens ook gefuseerd. Zo ontstonden in Zevenaar twee padvindersgroepen. Deze Andreas Cuneragroep is op 1 januari 2008 jammerlijk opgehouden te bestaan.

Onderdak

De Subanharagroep heeft op verschillende plaatsen onderdak gehad. De eerste jaren in het kippenhok aan de Zuiderlaan. Later zijn de opkomsten gehouden o.a. in de Ds Wartenaschool; "Ons Huis" bij de protestantse kerk aan de dr Honigstraat; Een gebouw in de Wittenburgstraat "de Swaenepol" en in het gebouw waarin jongerensoos de Wip-inn voor hun nieuwbouw huiste aan de Zwarteweg.

Troephuis

Op 24 april 1973 werd het huidige troephuis betrokken. Deze voormalige school werd gehuurd van de gemeente Zevenaar. Dit Troephuis is tegenwoordig eigendom van de groep.

De Subanharagroep is tegenwoordig een bloeiende moderne Scoutinggroep met een riant onderkomen en met een enthousiast bestuur en leiding. We hopen dat de Zevenaarse Scouting Subanhara Liemersgroep tot in lengte van jaren mag blijven voortbestaan om de jeugd een plezierige en nuttige vrijetijdsbesteding te bieden.

Sponsoren
Leden agenda
Social